1. Проєкт організовано БО «Благодійний фонд «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» (далі – Фонд). Проєкт є безстроковим.
2. Організація й реалізація Проєкту проводиться в межах реалізації документального онлайн-проєкту «Розмова» та його основних завдань на умовах, викладених в описі Проєкту й у цих правилах.
3. Проєкт має на меті створити відеоколекцію історій сучасних українців й об’єднати їх у спільноту для обміну думками та поглядами про минуле, сучасне й майбутнє. Відео слугуватимуть створенню різноформатних і різножанрових експозиційних проєктів для онлайн-платформи фонду й майбутнього фізичного меморіалу. Робота з колекцією відео не передбачає переінакшення смислу сказаного учасником проєкту. Фрагменти відео можуть бути використані для виготовлення промоматеріалів.
4. Учасником Проєкту може стати кожен повнолітній українець. Кожна особа, що реєструється для участі через спеціальну форму на сайті, підтверджує свою згоду на участь у Проєкті, що його буде проведено за викладеними вище й нижче правилами.
5. Учасником Проєкту стає особа, інтерв’ю якої розміщено на сайті фонду.
6. Після запису інтерв’ю, процес якого описано на сайті у розділі «Опис проєкту «Розмова», відеоматеріали проходять модерацію представниками фонду, яка відбувається задля забезпечення дотримання вимог законодавства України та правил Проєкту й не обмежує права людини публічно висловити позиції, що не суперечать законодавству.
7. Зокрема, фонд не може допустити до розміщення на сайті на офіційній сторінці Проєкту інтерв’ю, що містять інформацію, яка розпалює або пропагує ненависть і ворожнечу, закликає чи пропагує війну або насильство, носить дискримінаційний характер та/або містить інформацію чи/або зображення, які порушують права людини, етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності, містять продукцію, торговельні марки, найменування третіх осіб, а також порушують інші вимоги законодавства України.
8. Якщо ви направили нам інтерв’ю й не знайшли його на сайті, це може означати таке: або ж кількість інтерв’ю не дозволяє зробити швидку модерацію й потрібно почекати або ж ваше інтерв’ю містить ознаки порушення норм законодавства України або цих Правил.
9. Враховуючи, що учасник самостійно відповідає на запитання, обирає місце, одяг та образ й інше, у якому він чи вона записують інтерв’ю, просимо вас ставитися до цього процесу відповідально. На жаль, обмежені технічні й часові можливості не дозволяють редагувати або змінювати зміст інтерв’ю після його запису за бажанням учасника. Так само ми не можемо гарантувати видалення вашого інтерв’ю за вашим проханням після його відправки та/або його розміщення. З тих самих причин просимо вас під час інтерв’ю не запрошувати до участі у відео неповнолітніх дітей, інших членів вашої родини або третіх осіб і просимо не використовувати аудіо- чи відеоматеріали, права на які вам не належать.
10. Закликаємо вас до відповідального ставлення до змісту ваших висловлювань. У разі їх недостовірності або якщо вони носять образливий або оманливий характер, що призведе до порушення прав третіх осіб або законодавства України, це буде вашою особистою відповідальністю.
11. Беручи участь у Проєкті, ви й кожна особа, що поділилася своєю історією, здійснює свою благодійну діяльність, передаючи безоплатно (у якості пожертви) фонду всі (у повному складі) виключні майнові права інтелектуальної власності на інтерв’ю, і надає дозвіл на використання особистих немайнових прав на інтерв’ю без обмеження строком, територією та способами використання. Водночас фонд забезпечить використання інтерв’ю кожного учасника, розміщеного на сайті babynyar.org (далі – сайт), різними способами, але виключно з метою реалізації Проєкту, зокрема його промотування або реалізації цілей благодійної діяльності фонду. Мета використання є єдиним обмеженням щодо способу використання об’єкту права інтелектуальної власності – інтерв’ю.
12. Фонд отримує право на зміну цілісності інтерв’ю кожного учасника шляхом переробки, зокрема зі зміною форми, створення похідних творів із використанням контенту, переклад, гарантуючи водночас, що зміст того чи того висловлювання учасника й інтерв’юера не буде спотворено.
13. Зміст інтерв’ю буде проаналізовано для визначення основних його тем, що будуть позначені тегами (смисловими категоріями). Вони дозволяють здійснити добір інтерв’ю на сайті за основними смислами, характеристиками й словами.
14. Дані, що ви надасте під час реєстрації через форму на сайті для проведення інтерв’ю, у подальшому можуть бути використані для створення вашого персонального кабінету на сайті, який, зокрема, дозволить вам, іншим учасникам і відвідувачам сайту направляти особисті повідомлення. Якщо ви не бажаєте отримувати такі повідомлення через персональний кабінет, зробіть відповідну відмітку в кабінеті через сайт. Пам’ятаєте, що саме ви несете відповідальність за зміст вашого листування в персональному кабінеті й за ваші дії на сайті; ніколи не передавайте третім особам пароль від вашого облікового запису.
15. Зазначаючи свої персональні дані в інтерв’ю й персональному кабінеті, використовуйте достовірну інформацію. Вона допоможе зробити аналіз інтерв’ю й Проєкт в цілому достовірними та репрезентативними. Надаючи недостовірну інформацію, ви берете на себе відповідальність за можливі порушення закону або прав третіх осіб з огляду на такі порушення.
16. Надаючи інтерв’ю й інформацію на сайті, ви підтверджуєте свою згоду фонду на їх збір, використання, зокрема, і не обмежуючись, вашого прізвища, імені, професії, віку, освіти; обробку та збереження фондом та/або залученими ним підрядниками. Водночас ми запевняємо вас, що фонд не буде розголошувати ваші номери телефонів й адресу проживання, навіть якщо ви її зазначите. Але ми просимо вас утриматися від розголошення такої інформації, а так само фонд не запитує й не збирає жодної платіжної інформації або даних паспорта чи інших офіційних документів.
17. Надаючи інтерв’ю, реєструючись через форму розміщену на сайті, зокрема шляхом реєстрації в соціальних мережах, або ж надсилаючи відеоматеріали, ви підтверджуєте свою згоду на відеофіксацію вашого інтерв’ю, використання вашого імені й зображення. Фонд не буде приховувати або змінювати ваше ім’я й зображення, зважаючи на цілі достовірності отриманої від вас інформації.
18. У разі, якщо ви направляєте за адресою, вказаною на сайті, додаткові матеріали, відео або аудіо, фонд може їх використовувати в такому ж порядку й обсязі, що його визначено для інтерв’ю цими правилами.
19. У разі, якщо ви вирішили стати інтерв’юером і створити відео самостійно, будь ласка, переконайтеся, що особа, яка дає вам інтерв’ю, ознайомлена з цими правилами й описом Проєкту та готова їх виконувати як учасник. На підтвердження цього попросіть цю особу на початку відео сказати текст такого змісту: «Я надаю це інтерв’ю в межах документального онлайн-проєкту «Розмова» для Благодійного фонду «Меморіал Голокосту «Бабин Яр».
20. Якщо вирішили стати інтерв’юером, направляючи за адресою та/або в порядку, визначеному на сайті, відеозапис інтерв’ю, ви здійснює свою благодійну діяльність, передаючи безоплатно фонду всі (у повному складі) виключні майнові права інтелектуальної власності на інтерв’ю й надаєте дозвіл на використання ваших особистих немайнових прав, імені та зображення без обмеження строком, територією та способами використання. Для цілей належного ведення бухгалтерського обліку інтерв’юер і фонд домовилися про вартість прав, зазначених у цьому пункті, що становить 120, 00 грн (сто двадцять гривень нуль копійок). Для уникнення непорозумінь учасник не зобов’язаний оплачувати на користь Фонду жодних платежів, єдиною формою благодійної пожертви є передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на інтерв’ю за участі вас як інтерв’юера. До того ж фонд забезпечить використання інтерв’ю, яке буде розміщене на сайті, різними способами, але виключно з метою реалізації Проєкту, зокрема його промотування, або реалізації цілей благодійної діяльності фонду. Мета використання є єдиним обмеженням щодо способу використання об’єкту права інтелектуальної власності – інтерв’ю.
21. Учасник та інші особи, що беруть участь у інтерв’ю своєю участю та передачею прав інтелектуальної власності на інтерв’ю, створюють Проект разом з Фондом, відносини, що виникають між Фондом та учасниками, що беруть участь у інтерв’ю та/або Проекті є зобов’язальними відносинами, одностороння відмова від виконання зобов’язань за угодою основні положення якої викладені у Правилах не допускається.
22. Фонд може вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці правила, гарантуючи водночас, що вони не будуть суперечити меті Проєкту. Ці правила так само, як і зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті babynyar.org.