Усі матеріали бібліотеки
Матеріалів не знайдено
Бабин Яр
ua
Open PDF File
Поділитися
Інший на маргінесі української колективної пам’яті
Максим Гон
Видавництво: Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Київ, 2017, 2
У статті проаналізовано місце Інших в українській колективній пам’яті. На думку автора, вона, враховуючи поліетнічність населення України, повинна включати пам’ять про національні меншини. Визначальну роль у конструюванні колек- тивної пам’яті автор відводить державі, політичним і символіч- ним елітам титульної нації. Ініціативи національних меншин у їх прагненні інтегруватися в «Ми»-пам’ять трактуються важливи- ми, проте такими, що мають другорядну роль порівнянно з пози- цією представників титульної нації. Значна увага в статті приді- лена діяльності істориків як одних із «архітекторів» колективної пам’яті. Автор вважає, що україноцентризм є одним із свідчень того, що національні меншини України опинилися на маргінесі її колективної пам’яті, з’ясовує інші причини такого статус-кво.
Мова: Українська
Назва періодики: Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України