Все материалы библиотеки
Нет материалов
Бабий Яр
ru
Open PDF File
Поделиться
Участь державних архівів у Гуманітарному проекті "Радянські і німецькі військовополонені та інтерновані. Вивчення питань історії Другої світової війни і повоєнного періоду” (на прикладі Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України)
Оксана Пащенко
Издательство: Державна архівна служба України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Український інститут національної пам'яті, Національна академія наук України, Державний центр збереження документів Національного архівного фонду, Київ, 2010, 2(268)
Рассмотрены первые итоги участия Украины в международном гуманитарном проекте “Советские и немецкие военнопленные и интернированные. Изучение вопросов истории Второй мировой войны и послевоенного периода” на примере работы Центрального архива высших органов власти и управления Украины.
Язык: Украинский
Название периодики: Архіви України