Єврейські некрополі України
Ю. Ходорковський
Publisher: Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, Київ, 1998
ISBN: 966-532-003-3
Єврейські кладовища України XVI — початку XX століть розглядаються як об’єкти історико-кульїурної спадщини із застосуванням прийнятих у пам’яткознавстві критеріїв оцінки. На тлі стислих історичних відомостей про етапи формування єврейських громад простежуються генеза та еволюція особливого художнього явища — оздоблених різьбленням кам’ яних надгробків. Аналізуються композиційні прийоми, які використовувались народними майстрами при виготовленні надгробних стел, відмінності різних мистецьких шкіл та осередків. Переліки історичних некрополів, що мають найбільшу наукову, художню та історико-меморіальну цінність, подаються за інформацією, наданою Комітетом по збереженню єврейської спадщини в Україні.
Language: Ukrainian